“Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΓΑΠΗ…ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙ..;;;” ΑΓΙΟΡΕΤΙΚΗ ΚΕΛΛΙΩΤΙΚΗ ΦΩΝΗ.

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 28.1 // 10.2.2023

Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου.

Ὁ Θεὸς εἶναι μόνο ἀγάπη …. καὶ δὲν τιμωρεῖ ;;;

Ἀπάντηση Ἁγιορείτη Κελλιώτη Πατέρα σὲ τοποθέτηση ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μόνο ἀγάπη καὶ δὲν τιμωρεῖ :

Χαίρε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ  Ἄγγελε.

Μία σύσταση στὰ λεγόμενά σου …:

Πρῶτον ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως τιμωρία :

Τιμή + ὤρα = ἡ φροντίδα, ἡ ἀποκατάσταση τῆς τιμῆς….

Δεύτερον, καὶ ὁ Θεὸς τιμωρεῖ….μέ ἀγάπη παιδαγωγική ….!!

Ὁ  Τρισυπόστατος Θεὸς εἶναι ἀγάπη ἐν  Ἀληθείᾳ…( «Ἁγίασον  αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι», Ἰωάν. ΚΕΦ.ΙΖ΄, στίχ.17) .

Τὸ σκέτο ἀγάπη εἶναι πλάνη … Επαναλαμβάνω, τὸ σκέτο….

Εἶναι ἡ πλάνη τῶν οἰκουμενιστῶν παγκοσμιοποιητῶν…..

Μᾶς βολεύει ὁ Θεὸς μόνο νὰ ἀγαπάει…. καὶ ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλει ὁ καθένας ἀφοῦ ἀπὸ ἀγάπη ὁ Θεὸς στὸ τέλος θὰ μᾶς συγχωρέσῃ…. Αὐτὸ βολεύει πολλοὺς  γιὰ νὰ μείνουν ἀνεξέλεγκτα ἀδιόρθωτοι…. καὶ ἀμετανόητοι…. Ὁπότε μετὰ Κόλαση….

Ἡ  Κόλαση ὡς ὑπαρκτὴ κατάσταση, τὴν θεωρεῖς τιμωρία …;;;;…. ναὶ ἢ ὄχι….;;;…….

Μὴν ξεχνᾶμε….Ὁ Θεὸς εἶναι καὶ δικαιοσύνη….( «Δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ εὐθεῖαι αἱ κρίσεις σου», Ψαλμ.118, στίχ.137 . « Ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια», Ψαλμ.118, στίχ.142).

Ποὺ οἱ νεοταξίτες οἰκουμενιστὲς δὲν ἀναφέρουν ποτὲ στὶς ποικίλες μορφὲς προπαγάνδας τους…. Ἀφήνουν στὰ πελάγοι σκότους καί πλάνης περὶ ἀγάπης σκέτης…

Εἴπαμε ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη ἐν Ἀληθείᾳ … («Ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις,  ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ», Β΄Ἐπιστ. Ἰωάν., στίχ.3 ).

Ἐρώτηση :

Ὁ κατακλυσμὸς ἐπὶ  Νῶε ἦταν τιμωρία ἢ τί ἄλλο ἦταν….;;;…….. ( Γένεσις, ΚΕΦ.ΣΤ΄, στίχ.13 . ΚΕΦ.Ζ΄, στίχ.1, 4, 19-23).

Τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα ποὺ τὰ κατάκαυσε ἄνωθεν  λόγῳ ἐπικρατήσεως πάσης μορφῆς ἀνωμαλίας…. ἦταν τιμωρία ἢ τί ἄλλο ἦταν….;;;……. (Γένεσις, ΚΕΦ.ΙΘ΄, στίχ.13, 24-25, 28-29).

Τὸν  Ἡλὶ τὸν Ἀρχιερέα τοῦ Ναοῦ ποὺ ὁ Θεός τοῦ ζητοῦσε ἐπίμονα νὰ διορθώσει τὰ τέκνα του…. ποὺ ἅρπαζαν τίς προσφορὲς τῶν πιστῶν στὸ θυσιαστήριον τί τοὺς ἔκανε….;;;;……. Γιὰ διάβασε Παλαιὰ Διαθήκη καὶ πές μου…!!! (Α’ Βασιλειῶν ΚΕΦ.Β΄,στίχ.12-17, 22-25, 31-34).

Ἐαν ὅλα αὐτὰ ἔγιναν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη τοῦ Νόμου…. τί θὰ γίνει τώρα στὴν Καινὴ Διαθήκη μετὰ Χριστὸν μέ τὴν πλήρη Χάρι καὶ ἐπίγνωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι σὲ κατάσταση ἀποστασίας…. πλὴν ἐλαχίστων….;;;…….

Ἀναμένω ἀπαντήσεις….

Ἡ Κόλαση εἶναι ὑπαρκτὴ κατάσταση…..;;;……..ποὺ καὶ δυστυχῶς γιὰ πολλούς, καὶ αἰώνια…!!!

Πνευματικὰ πῶς ἐξηγῆται ἐάν….καί μόνον….. ” Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί…” ; ; ;  ( Α΄ Ἰωάν. ΚΕΦ.Δ΄, στίχ. 7-8, 16-19 ).

Γνωστὸ τὸ χωρίο, ὄχι ὅμως ὁλοκληρωμένο καὶ ὀρθοδόξως ἑρμηνευόμενο…

 

Ἄγγελε συγχέουμε τὴν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀγάπη….

Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου,

ἐπιστροφὴ στόν Δημιουργό Θεό Πατέρα  μέ τὴν μετάνοια του….

Ἐαν καὶ ὁπότε ὁ Θεὸς κρίνει ὀτι δὲν ἔρχεται τὸ ποθούμενο… δηλαδὴ ἡ ἐκ βάθους μετάνοια ἑνὸς ἑκάστου  καὶ ὄχι μόνο ἡ μεταμέλεια τύπου Ἰούδα ἀναπόφευκτα λειτουργεῖ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Τρισυποστάτου  Θεοῦ….

 

Γι’  αὐτὸ Ἄγγελε καὶ κάθε συνάνθρωπε ἡ μοναδικὴ πορεία μας καὶ δρόμος σωτηρίας μας εἰναι ἡ

Μετάνοια….

Μετάνοια…

Μετάνοια….

 

Εἰδάλλως θὰ ὑποστοῦμε τίς συνέπειες τῆς ἀμετανοησίας μας.

 

Εὐχές γιὰ Καλὸν Ἀγῶνα.

Μὲ  ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἐν Ἀληθείᾳ.

 

«Ἀληθεύοντες δὲ ἐν  ἀγάπη, αὐξήσομεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστὶν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός»,

( Ἐφεσ. ΚΕΦ.Δ΄, στίχ.15).

Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή.

ΥΓ.

Ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Ἀπόστολος  Ἅγιος  Ἰωάννης  ὁ Θεολόγος περισσότερο μιλοῦσε καὶ ἔγραφε γιὰ τὴν Ἀλήθεια….  ( Β΄ Ἐπιστ. Ἰωάν. 1, 1-3 ).

Ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος  Ἰησοῦς Χριστός , μᾶς  τὸ  ἔλεγε :

 

” Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωὴ καὶ  Ὁδὸς Σωτηρίας….”

( Ἰωάν, ΚΕΦ.ΙΔ΄, στίχ. 6).

Αφήστε μια απάντηση